Kullanım Koşulları


İSFANBUL Web Sitesi Kullanım Koşulları

Web sitesinin sahibi Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi İSFANBUL’a aittir.

1. Kullanıcı işbu siteye girmek ve kullanmakla Firma web sitesini kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, bu sözleşmedeki şartları kabul etmediği iddiası ile ya da bu sözleşmedeki şartlar dışında birtakım kabuller ile kullanımını hiçbir biçimde sürdüremez, Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. bu kullanım koşulları dışındaki yasal ya da sözleşmesel bir gerekçe ileri sürerek sorumluluk yükletemez. Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. tüm site içeriği ve site uzantılarında mevcut her tür bilgi, koşul ve düzenlemeyi, önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme ve yayınını durdurma hakkına sahiptir.

2. Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş., işbu web sitesindeki bilgilerin doğruluğu, güncelliği, yeterliliği, hakkında hiçbir biçimde, açık ya da zımni bir garantide, taahhütte bulunmamaktadır.

3. İşbu web sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, böyle bir durumda Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. , bu sayfaların kim tarafından hazırlandığının önemli olmaksızın, link verilen sayfalardaki bilgilerin de doğruluğunu hiçbir biçimde garanti etmemekte, bunlara ilişkin herhangi bir taahhütte, garantide bulunmamaktadır. Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. işbu site üzerinden bağlantılı hizmetlerin kullanımı, alımı konusunda, hiçbir biçim ve derecede olmak üzere sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede de bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek her türlü zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Bu koşullar link verilen diğer tüm web sayfaları için de aynen geçerli olup bu ve benzeri hallerde yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürülerek Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. , maddi-manevi, menfi-müspet zarar iddiası ile herhangi bir tazminatla sorumlu tutulamaz.

4. Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. , herhangi bir sebeple web sayfası sunumu işlemin kesintiye uğraması, gecikmesi, bozulması, değiştirilmesi hallerinde veya sayfanın içeriğine ilişkin hata, ihmal, durumlarında ya da benzeri tüm olası haller sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan, herhangi bir gerekçe ileri sürülerek, hiçbir biçim ve seviyede sorumlu tutulamaz.

5. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan vb. diğer tüm işaretler fikri mülkiyet haklarına ilişkin ilgili tüm bilgiler, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. tasarrufundadır. Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş.den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, yazılım kodlarının kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı kullanım hallerinde kullanıcı, bu haksız kullanımının hukuki ve cezai tüm sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

6. Güryapı İnş. Taah. Turz. San. Ve Dış Tic. A.Ş. , bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin, verilerin, programların vs. herhangi bir biçim ve derecede kullanılması sebebiyle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

7. Kullanıcı, işbu siteye girmek veya siteyi kullanmakla tüm bu kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmakta olup, ortaya çıkabilecek her tür ihtilafların hallinde, Türk kanunları uygulanmak şartıyla, İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

8. E-Bülten’e üye olunması, online bilet veya Yıllık Kart alınması halinde, İSFANBUL Eğlence Hizmetleri A.Ş. (“İSFANBUL”) ile paylaşacağınız e-posta adresleri ve kişisel verileriniz, gizlilik politikası uygulamaları tahtında işbirliği içerisinde olduğumuz ve/veya işbirliğimizi duyurduğumuz üçüncü kişiler, tüzel kişiler ve gerçek kişiler ile paylaşılabilir, tarafınıza ait anılan veriler İSFANBUL’un işbirliği içerisinde olmadığı tüzel veya gerçek kişilerle paylaşılmayacaktır.